Η Δομή της μετεκπαίδευσης στην Ηχοθεραπεία

 

Μετεκπαίδευση για άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στο Ηχομασάζ κατά Peter Hess®

 

Το Ινστιτούτο για ‘Ηχο - Μασάζ - Θεραπεία προσφέρει ένα μετεκπαιδευτικό κύκλο σεμιναρίων στη Ηχοθεραπεία μέσω του ηχομασάζ για όλους όσους έχουν παρακολουθήσει τη βασική εκπαίδευση στο ηχομασάζ και που θέλουν να  αναπτύξουν τις ικανότητές τους σαν θεραπευτές μέσω του ηχομασάζ ή που θέλουν να εμβαθύνουν την εργασία τους με αυτήν.

 

Αυτά τα 9 σεμινάρια ειδικότητας εποπτεύονται επιστημονικά για χρόνια από την Dr.Christina Maria Koller, η οποία έχει συντάξει την διαδακτορική της διατριβή με θέμα την Ηχοπαιδαγωγική (Εκδοτικός οίκος Dr. Kovac).

Η μετεκπαίδευση στην Ηχοθεραπεία απευθύνεται σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για την αυτογνωσία μέσω ήχου και ταυτόχρονα για ανάπτυξη των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

      Στόχοι της μετεκπαίδευσης:

 • Μετάδοση βασικών γνώσεων και αυτογνωσία στον τρόπο συζήτησης που επικεντρώνεται στις λύσεις
 • Μετάδοση μιας βασικής στάσης διαλογισμού κατά την θεραπευτική συνοδεία
 • Όξυνση της επίγνωσης της ευθύνης απέναντι στη θεραπευτική διαδικασία και στους πελάτες
 • Υποστήριξη της ικανότητας συζήτησης, κατανόησης, συναισθηματικής και κοινωνικής ικανότητας
 • Προώθηση αντίληψης φυσιολογικών, ψυχικών και λεπτοφυών διαδικασιών
 • Εμβάθυνση και διεύρυνση των εμπειριών σε σχέση με την δράση ήχων.

     Τα σεμινάρια της Ηχοθεραπείας:                                   

 1. Αρχέγονη εμπιστοσύνη Ι
 2. Αρχέγονη εμπιστοσύνη ΙΙ
 3. Βιογραφική Εργασία (Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ)
 4. Διαμόρφωση καθοδηγούμενων ταξιδιών φαντασίας
 5. Ζώντας το Γκονγκ και μαθαίνoντας το παίξιμο του 
 6. Συμβουλευτική με εστίαση στην ανεύρεση λύσεων                           
 7. Ψυχοπαθολογία
 8. Επιστημονική συζήτηση (Εξετάσεις) (Kolloquium) 

Αυτά τα σεμινάρια θα προσφέρονται συνεχώς τα επόμενα χρόνια. Έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε ξεχωριστά όλα τα σεμινάρια που προσφέρονται εδώ, χωρίς να υπάρχει δέσμευση για την παρακολούθηση ολόκληρου του μετεκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκάστοτε ενότητες είναι αυτόνομες και δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενό τους να μπορεί να έχει και άμεση πρακτική εφαρμογή.

 

Αν έχετε παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρα και την βασική εκπαίδευση στο Ηχομασάζ, παίρνετε το πτυχίο με τίτλο «Ηχοθεραπευτής, Ηχοθεραπεύτρια κατά Peter Hess®», το οποίο είναι αναγνωρισμένο επί πλέον και από τον Ευρωπαϊκό επαγγελματικό σύνδεσμο για ‘Ηχο - Μασάζ - Θεραπεία (Europäischer Fachverband Klang-Massage-Therapie e.v.) Με το πτυχίο αυτό πιστοποιείτε μια μετεκπαίδευση, η οποία θα σας παρέχει πρόσβαση σε πολλούς νέους τομείς εργασίας σε διαφορετικά πλαίσια. Πολλοί από τους απόφοιτούς μας εργάζονται σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ακόμα και κατά τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους.