Βιογραφική Εργασία (Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ)

 

 

Το σεμινάριο αυτό, σας προσκαλεί να αναπτύξετε έναν καινούργιο τρόπο θεώρησης της προσωπικής σας ιστορίας.

Μέσα από τις τεχνικές που παρουσιάζονται και την πρακτική τους εφαρμογή,σας δίνεται ξανά η δυνατότητα να συντονιστείτε

με τα προσωπικά σας αποθέματα, κι' έτσι να ανακαλύψετε εκ νέου την ιστορία της ζωής σας, με τις εμπλουτιστικές και

ενδυναμωτικές της ποιότητες. Οι ηχοθεραπευτικές τεχνικές που δημιουργήθηκαν γι' αυτο το σκοπό, μαζί με τους ήχους των

ηχογαβαθών και γκόνγκ,υποστηρίζουν, δίνουν μορφή και  οδηγούν μέσα στον "ήχο της ζωής",στη ζωτικότητά σας.

Αποθέματα που από πάντα είχατε, ανακαλύπτονται και ενδυναμώνονται, κι' έτσι αντλείτε δύναμη ώστε να αναλάβετε την

ευθύνη για την δημιουργική διαμόρφωση της ζωής σας. 'Εχοντας προσωπικό βιώμα, θα είσαστε σε θέση να εργαστείτε με

πελάτες στη δημιουργία μιας διαφορετικής εικόνας του εαυτού τους, περνώντας απο μια εστιασμένη στο πρόβλημα θεώρηση της μέχρι τώρα ζωής τους, σε μία βιογραφία εστιασμένη στη λύση . Μέσα από την συγκεκριμένη χρήση  ήχου και κίνησης, καταγράφεται και εδραιώνεται η αλλαγή αυτή στη μνήμη του σώματος. Η αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τις προσωπικές σας στρατηγικές διαχείρισης της ζωής, καθρεφτίζεται στην ακτινοβολία, στην στάση του σώματος και στην υγεία σας.

 

Παρέχονται σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Προϋπόθεση: Εκπαίδευση στο σεμινάριο Ηχομασάζ Ι κατά Peter Hess®

 

Αναγνωρίζεται ως μέρος της εκπαίδευσης στην "Ηχοθεραπεία-Peter Hess®"