Συμβουλευτική με εστίαση στην ανεύρεση λύσεων

 

Με κάποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά ως εμπόδια που μας εμφανίζονται στη ροή της ζωής, μέσα από τα οποία μπορούμε να μάθουμε κάτι αφού τα έχουμε υπερνικήσει και όταν αυτοί οι στρόβιλοι ενώνονται με το ποτάμι της ζωής και διαλύονται μέσα του.

Η αλλαγή μίας προβληματικής κατάστασης σε μία άλλη κατάσταση, όπου έχουμε βρει τη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι, όπως εύστοχα το εκφράζει ο Βιτγκενστάιν (Wittgenstein), μία αλλαγή από τη ζωή της απελπισίας στη ζωή της ευτυχίας. Η συμβουλευτική με εστίαση στην ανεύρεση λύσεων χαρακτηρίζεται από μία τάση στην αναζήτηση λύσεων, τοποθετώντας το κέντρο βάρους της στην εστίαση στο μέλλον και στις διαθέσιμες πηγές του ανθρώπου, καθώς και στις πράξεις του ατόμου αντί στις εσωτερικές του διαδικασίες. Αποτελεί μία μέθοδο διαλεκτικής συμβουλευτικής η οποία εισάγει τον άνθρωπο σε μία υπνοθεραπευτική κατάσταση μέσα στην οποία αναζητούνται πιθανές λύσεις των προβλημάτων. Άνθρωποι που έρχονται με την επιθυμία να βοηθηθούν, διαθέτουν, κατά κανόνα, την ικανότητα και τη θέληση να λύσουν τα προβλήματά τους με την δική τους δύναμη.

Στον πυρήνα αυτού του τρόπου συμβουλευτικής βρίσκεται η κεντρική ιδέα του συστήματος αυτού η οποία είναι καθαρά ανθρωπιστική και θεωρεί αυτόν σαν τον ενεργό πλάστη της ίδιας του της ύπαρξης. Επιπλέον, θεωρεί ότι ο άνθρωπος διαθέτει μέσα του όλες τις πηγές που τον καθιστούν ικανό, όχι μόνο να πράττει με στόχο την αυτοπραγμάτωσή του αλλά και να είναι σε θέση να υπερβεί την ίδια του την ύπαρξη με στόχο τη πλήρωση της ζωής του με νόημα.

Το άγγιγμα μέσω των ήχων, κατά την εργασία με τις ηχογαβάθες, εκκινεί μία διαδικασία εσωτερίκευσης, η οποία προσκαλεί τον άνθρωπο να ακούσει τον εαυτό του και να έρθει σ’ επαφή με τα θετικά αρχέγονα εσωτερικά του χαρακτηριστικά και την αρχέγονη εμπιστοσύνη που διαθέτει. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής καθορίζεται εκ νέου το αίσθημα της αυτοεκτίμησης, πράγμα που οδηγεί στην επίγνωση, ότι οι λύσεις και οι απαντήσεις στα προβλή-ματα και τα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διαδικασία της συμβουλευτικής, αναφορικά με τους στόχους και τους δρόμους, πρέπει να αναζητηθούν μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό.

 

Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ασκούν κάποια συμβουλευτική ή θεραπευτική εργασία με ανθρώπους.

Στο σεμινάριο αυτό θα ασκηθεί η μέθοδος της συμβουλευτικής με εστίαση στην ανεύρεση λύσεων, μεταξύ άλλων μέσω κυκλικών και υποθετικών ερωτήσεων και μέσω του Γεννεογράμματος (Geneogramm).

 

Παρέχονται σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Αναγνωρίζεται ως μέρος της εκπαίδευσης στην "Ηχοθεραπεία-Peter Hess®"

 

Προϋπόθεση: Εκπαίδευση στο σεμινάριο Ηχομασάζ Ι.