Σεμινάριο: Ζώντας το Γκονγκ και μαθαίνοντας το παίξιμο του

 

 

 

 

 

 

 

Με τον μουσικοθεραπευτή Peter Gabis και τον ηχοθεραπευτή Νικόλαο Αβραμίδη.

Αναγνωρισμένο σεμινάριο για την εκπαίδευση της Ηχοθεραπείας κατά Peter Hess®.

Στην καταπληκτική φύση της Αίγινας, δίπλα στη θάλασσα, θα μάθουμε το παίξιμο και τη δύναμη του γκονγκ.

Θα μας συνοδεύουν οι ήχοι των κυμάτων και του ανέμου.

 

 

 

 

Ο μουσικοθεραπευτής Peter Gabis, που χρησιμοποίει το ηχομασάζ και το γκονγκ στο χώρο του,

διαθέτει μεγάλη εμπειρία σχετικά με τη χρήση των γκονγκ στο μουσικόθεραπευτικό πλαίσιο,

θα μας μεταδώσει τις εμπειρίες του και θα μας δώσει μια ιδέα για τις πολύπλευρες δυνα-

τότητες εφαρμογής των γκονγκ κατά τη διάρκεια της θεραπείας των πελατών του.

 

Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου:

•    Τεχνικές παιξίματος

•    Παίξιμο μπροστά στην ομάδα

•    Τι πρέπει κανείς να προσέξει κατά την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των ηχογαβάθων και των γκονγκ;

•    Σε ποιές ασθένειες  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά η εργασία με τα γκονγκ;

•    Τι αντιδράσεις αναμένονται;    

 

Παρέχονται σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Προϋπόθεση: Εκπαίδευση στο σεμινάριο Ηχομασάζ Ι κατά Peter Hess®

 

Αναγνωρίζεται ως μέρος της εκπαίδευσης στην "Ηχοθεραπεία-Peter Hess®"