Διαμόρφωση καθοδηγούμενων ταξιδιών φαντασίας

 

 «Η φαντασία είναι πιο σημαντική από όλες τις γνώσεις»

Αλμπερτ Αίνσταιν

 

Με τα καθοδηγούμενα ταξίδια φαντασίας σας προσκαλούμε να αφουγκραστείτε τον εαυτό σας και να εισέλθετε, με την βοήθεια εικόνων και ερεθισμάτων, στην εσωτερική του πραγματικότητα.

Τα ταξίδια φαντασίας βοηθούν στην αλλαγή του συνηθισμένου τρόπου σκέψης και τη δημιουργία καινούργιων δυνατοτήτων για μια παραγωγική και δημιουργική σκέψη. Τα ταξίδια φαντασίας διευρύνουν την συνείδηση. Με το να αντιληφθούμε τον κόσμο με τις άλλες ικανότητες του εγκεφάλου, τις οποίες συνήθως χρησιμοποιούμε σε λιγότερο βαθμό, υποβοηθάται η δημιουργικότητα, η συνειρμική και οραματική σκέψη. Αυτό ενισχύει πάρα πολύ προπαντώς την ικανότητα μάθησης και επίλυσης προβλημάτων.

 

Τι στόχο έχουν τα ταξίδια φαντασίας;

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών φαντασίας και των φαντασιώσεων βυθιζόμαστε στον δικό μας πνευματικό ονειρόκοσμο, για αυτό μιλάμε συχνά για ονειρικά ταξίδια. Ο στόχος είναι να αφήσουμε την καθημερινότητα για κάποιο διάστημα και να καταργήσουμε τα σύνορα μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου. Τα ταξίδια φαντασίας στοχεύουν στη χαλάρωση και στην πρόσβαση στο δικό μας αχρησιμοποίητο δυναμικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά για την προώθηση της μάθησης ή την επίλυση προβλημάτων. Ως ταξιδιώτες, ο καθένας στο δικό του κόσμο της φαντασίας, μπορούμε να αποκτήσουμε καινούργιες εμπειρίες, να διαφωτίσουμε καταστάσεις με τρόπο παιχνιδιάρικο και να αποκτήσουμε καινούργια κατανόηση για την καθημερινή μας ζωή.

Μέσα από τον οραματισμό που επιδιώκουμε με το ταξίδια φαντασίας, τονώνεται η δημιουργικότητα και έχουμε πλέον πρόσβαση στην δημιουργική μας σκέψη. Έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε νέες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. Τα ταξίδια φαντασίας είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε ατόμου, διαλέγοντας ειδικά θέματα. Χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, σε παιδικούς σταθμούς, σε νηπιαγωγεία, σε σχολεία ή σε άλλους μορφωτικούς φορείς και εξυπηρετούν π.χ. την προετοιμασία ενός συλλογικού προγράμματος, την εισαγωγή σε ένα ειδικό θέμα, την επανάληψη διδακτικού περιεχομένου, την χαλάρωση και την αναζωογόνηση ή την προώθηση της αυτοσυγκέντρωσης.

  

Η γλώσσα και η φωνή καθοδηγούν τη φαντασία. Η δράση τους αυξάνεται από την εύστοχη χρήση ήχων από ηχογαβάθες και γκονγκ. Για αυτόν το σκοπό μαθαίνουμε και εξασκούμε τις αντίστοιχες τεχνικές παιξίματος. Σε αυτό το σεμινάριο θα μάθετε την υπεύθυνη και εύστοχη χρήση ομιλίας και ήχου για την ατομική καθοδήγηση ταξιδιών φαντασίας και ήχου.

Οι εμπειρίες των περασμένων χρόνων μας έδειξαν, ότι μετά από την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να διευρύνετε πολύ τις δυνατότητες εφαρμογής του ηχομασάζ.

 

Παρέχονται σημειώσεις και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Προϋπόθεση: Καμία

 

Αναγνωρίζεται ως μέρος της εκπαίδευσης στην "Ηχοθεραπεία-Peter Hess®"