Ηχοπαιδαγωγική/Μαθησιακή θεραπεία

KliK® - Klang mit Kindern (ΚλιΚ – ο ήχος με παιδιά)

KliK® σημαίνει «Ο ήχος με παιδιά» („Klang mit Kindern“ ). Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε παιδαγωγούς και ειδικούς θεραπευτές, όπως και σε άλλους ενδιαφερομένους. Μέσω αυτού του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης της αισθητηριακής, νοητικής και συναισθηματικής αντίληψης των παιδιών με την χρήση ηχογαβάθων, σε νηπιαγωγεία και σχολεία, μέσα στο πλαίσιο του καθημερινού παιχνιδιού και του εκπαιδευτικού προγράμματος, στην ατομική καθώς και στην ομαδική εργασία.

 

Η ηχογαβάθα ως μέσο, προσφέρει μια ολοκλη-ρωμένη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα. Στα σεμινάρια του προγράμματος ΚlιΚ μαθαίνετε ηχοθεραπευτικές μεθόδους και παιχνίδια τα οποία είναι εναρ-μονισμένα μέσα στο πλαίσιο των σύγχρονων θεωριών μάθησης (βλ. G. Hüther, M. Spitzer ). Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου είναι τεκμηριωμένη από διάφορες έρευνες και από τη διδακτορική διατριβή της Dr. Christina Maria Koller: «Η χρήση των ήχων στο πλαίσιο παιδαγωγικής εργασίας - το παράδειγμα της ηχοπαιδαγωγικής κατά Peter Hess», στην Γερμανία και στην Αυστρία. 

Download
Κατεβάστε το φυλλάδιο
KliK GR Fleyer.pdf
Adobe Acrobat Dokument 14.3 MB