Τι προσφέρει ο ήχος στην υγεία;

«Σε σωματικό επίπεδο, οι ήχοι δρουν μέσω της αίσθησης της ακοής και της αφής. Οι ήχοι μπορούν να δράσουν χαλαρωτικά και να μειώσουν το άγχος και έτσι να υποστηρίξουν τη φυσική τάση του οργανισμού για να επανέλθει σε αρμονία. Εκτός αυτού, οι ήχοι διεγείρουν το σώμα και τον εγκέφαλο, μέσω των δονητικών ερεθισμάτων. 

Στο επίπεδο των νευρώνων, οι ήχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοχευμένα για να επηρεάσουν τις συχνότητες των εγκεφαλικών κυμάτων και να οδηγήσουν τον εγκέφαλο σε κατάσταση χαλάρωσης. Οι ήχοι προκαλούν νευροφυσιολογικές αντιδράσεις, όπως την έκλυση νευρομεταβιβαστών. Μπορούν να διεγείρουν την αναδιοργάνωση του εγκεφάλου και την δημιουργία καινούργιων νευρωνικών διασυνδέσεων. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται π.χ. αποτελεσματικά για την αποκατάσταση ατόμων που πέρασαν εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Στο ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, οι ήχοι απευθύνονται άμεσα στα συναισθήματα, μέσω του λιμβικού συστήματος, χωρίς να γίνεται λογοκρισία από τη λογική. Για αυτό το λόγο οι ήχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξοχα ως μη λεκτικό μέσον επικοινωνίας και έκφρασης. 

Η γνώση αυτή χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται στοχευμένα και στην πρόληψη αλλά και στο συμβουλευτικό τομέα, όπως στην ηχοπαιδαγωγική κατά Peter Hess

 

Στόχοι:

• Υποστήριξη των κινήτρων, της αυτοσυγκέντρωσης και της επιμονής ως βασικές προϋποθέσεις για τη μάθηση

• Ανάπτυξη της μεθοδικής μάθησης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ατομικές ανάγκες

• Προετοιμασία και συνοδεία κατά τη μετάβαση στο σχολείο

• Υποστήριξη παιδιών με προβλήματα ανάπτυξης

• Υποστήριξη ιδιαίτερα προικισμένων παιδιών

• Μουσική υποστήριξη με όργανα που παράγουν φυσικούς ήχους