Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ηχομασάζ

Ανάλογα με το χρόνο και τις δυνατότητές σας μπορείτε να συνθέσετε το προσωπικό σας πλάνο εκπαίδευσης. Παίρνοντας μέρος στα εκπαιδευτικά σεμινάρια Ηχομασάζ 1, 2, 3, 4 & Supervision λαμβάνετε μια βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώσατε με επιτυχία τη βασική εκπαίδευση στο Ηχομασάζ.

Το συνολικό περιεχόμενο των σεμιναρίων είναι το ίδιο με το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που αναφέρεται στη συνέχεια. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου Supervision, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια βεβαίωση που τους επιτρέπει να ασκήσουν επαγγελματικά το Ηχομασάζ κατά Peter Hess® μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι νόμοι.


                         Πληροφορίες για τα σεμινάρια Ηχομασάζ